Centralne ogrzewanie grzejnikowe (tradycyjne)

Ogrzewanie grzejnikowe to najpopularniejszy sposób ogrzewania domu, biura, mieszkania. System może być stosowany w układach otwartych i zamkniętych. Zalecany jest układ zamknięty z naczyniem przeponowym, który zapewnia hermetyczność instalacji, a w konsekwencji zmniejszeniu ulega korozja elementów metalowych. Instalacja ogrzewania grzejnikowego w systemie Hep2O powinna być wykonana jako pompowa. Parametry pracy zgodnie z aprobatą COBRTI Instal to: temperatura pracy do 80°C, maksymalna 90°C, ciśnienie 6 atm.

Układ instalacji

Ogrzewanie grzejnikowe

W asortymencie znajdują się elementy, które pozwalają prowadzić instalacje ogrzewania grzejnikowego zarówno w układzie trójnikowym jak i rozdzielaczowym. W układzie trójnikowym dystrybucja ciepła odbywa się w sposób tradycyjny: od kilku pionów odchodzą gałązki zasilające grzejnik. W przypadku rozprowadzenia rozdzielaczowego sercem układu na danej kondygnacji jest rozdzielacz.
Stosowanie rozdzielaczy najpełniej wykorzystuje zalety systemu Hep2O:

  • elastyczność rury
  • dostępność w wygodnych zwojach
  • mała ilość elementów i połączeń
  • szybkość i pewność montażu

To daje wymierne korzyści:

  • prostota doboru prawidłowych średnicą- możliwość etapowania prac
  • wysoką estetykę wykonanej instalacji
  • prosty rozdział ciepła
  • prostą regulację.

Elementy instalacji

Ogrzewanie grzejnikowe

W polecanym układzie rozdzielaczowym, para pionów ze źródła ciepła zasila rozdzielacz na danej kondygnacji. Umożliwia to etapowanie prac i częściowe (piętrowe) wyłączanie instalacji. W asortymencie znajdują się nowoczesne rozdzielacze ze stali nierdzewnej (ilość portów od 2 do 10). Są one lekkie, estetyczne i bardzo trwałe. Rozdzielacze umieszczane są w szafkach natynkowych bądź podtynkowych. Montaż szafki z rozdzielaczem i przyłączenie rur oraz przyłączenie do pionów, dzięki systemowej metodzie łączenia na wcisk odbywa się niezwykle sprawnie.

Każdy grzejnik zasilany jest oddzielną parą rur. Wyłączenie dowolnego grzejnika nie wpływa na pracę pozostałych.

Ogrzewanie grzejnikowe

Instalacje grzewcze wykonuje się z rur z wkładką antydyfuzyjną typu „barrier”

Ogrzewanie grzejnikowe

Zaleca się aby w warstwie betonu - wylewce bądź tynku rurę prowadzić w osłonie z rury karbowanej, a ewentualne kształtki zabezpieczyć folią. Rury należy prowadzić w sposób wykorzystujący w maksymalnym stopniu ich elastyczność a co za tym idzie efekt samokompensacji.

Przy układaniu rur bardzo pomocne będą zwoje o długości 25, 50, 100 i 400 m. Rura może być odmierzana z opakowania w żądanej długości, a reszta bezpiecznie przechowywana. Ponadto, rura po rozwinięciu ze zwoju prawie całkowicie się wyprostuje, znakomicie ułatwiając pracę instalującemu. ilość odpadów jest ograniczona do minimum. Zwoje są lekkie i wygodne w stosowaniu, np. 100 m rury waży zaledwie 6,9 kg. Podłączenia grzejnika, dzięki pełnej gamie elementów w asortymencie, może się odbyć na wiele sposobów, zależnie od typu grzejnika, konstrukcji budynku jak i oczekiwań inwestora. Poniżej przedstawiono najpopularniejsze sposoby podłączenia. Najbardziej polecanym sposobem jest przedstawione na rys A. Rura prowadzona jest od rozdzielacza do grzejnika jednolitymi 2 odcinkami rur. Element HK2/20 jest prowadnicą w kształcie litery C umieszczaną w wyciętym w ścianie otworze.

Ogrzewanie grzejnikowe
Ogrzewanie grzejnikowe

Zaletą takiego sposobu prowadzenia są - zminimalizowane opory, brak połączeń w konstrukcji budynku, możliwość wymiany rury w przypadku np. przewiercenia.

Ogrzewanie grzejnikowe

Na schemacie i zdjęciu, grzejnik podłączony jest zintegrowanym kompletem podłączeniowym Herz, wyposażonym w połączenie systemowe. Istnieje też możliwość podłączenia grzejnika innym elementem, np. kształtką ze śrubunkiem, rys. B i C.

Ogrzewanie grzejnikowe

Przy łączeniu instalacji ze źródłem ciepła wielokrotnie znajduje zastosowanie możliwość bezpośredniego łączenia z rurą miedzianą.