Źródła ciepła w ogrzewaniu ściennym

Źródłem ciepła dla ogrzewania ściennego mogą być:

  • kotły gazowe
  • kondensacyjne kotły gazowe
  • pompy ciepła

W przypadku stosowania kotłów gazowych na parametry wody zasilającej powyżej 55oC należy zastosować układ zmniejszenia pompowego zapewniający wymaganą temperaturę grzewczą. W przypadku stosowania kondensacyjnego kotła gazowego lub pompy ciepła mogą one być bezpośrednio podłączone do instalacji ogrzewania ściennego. Szczególnie dobrze, ogrzewanie ścienne wykorzystuje niskie temperatury czynnika grzewczego uzyskiwanego z pompy ciepła. Ten sposób ogrzewania jest wręcz dedykowany temu sposobowi pozyskiwania ciepła.

Zasadę działania pompy ciepła przedstawił w 1852 roku lord Kelvin. Mimo ze już upłynęło wiele lat od tego wynalazku, to dopiero w drugiej połowie XX wieku zaczęto je stosować do celów grzewczych. Obecne ceny energii spowodowały znaczny wzrost zainteresowania tymi urządzeniami. To, postęp technologiczny i większa świadomość ekologiczna spowodowała znaczne obniżenie cen urządzeń. Inwestycja w pompę ciepła stała się dostępna dla większości inwestorów. Niskie koszty eksploatacji pokrywają wyższe koszty inwestycji. Zwrot poniesionych nakładów przy stale rosnących kosztach energii skraca się z każdą podwyżką cen gazu, prądu.

Zasada działania jest prosta. Pompa ciepła pobiera ciepło rozproszone w naturze; gruncie wodzie, powietrzu. Czynnik chłodniczy po pobraniu ciepła jest sprężany. Powoduje to wzrost temperatury i ciśnienia. W skraplaczu następuje odparowanie i oddawanie ciepła wodzie grzewczej zasilającej np. ogrzewanie ścienne. Rozprężony czynnik chłodniczy rozpoczyna nowy cykl pracy. Upraszczając, to jest odwrotny proces, jaki jest stosowany w poczciwych lodówkach. Do pracy sprężarki, serca każdej pompy ciepła, potrzebny jest prąd elektryczny. Jego zużycie w stosunku do mocy pompy ( np. 25% przy mocy 4KW) daje nam współczynnik efektywności 4.0 co oznacza, że na każdy zużytą kilowatogodzinę energii elektrycznej uzyskujemy cztery kilowaty energii cieplnej. Dlatego pompy ciepła są tak energooszczędne i przyszłościowe jak żadne inne znane źródła ciepła.

Wspomnę jeszcze o jednym, im niższa temperatura podgrzewanej wody tym większa sprawność pompy ciepła. Dlatego najlepszym sposobem rozprowadzenia ciepła jest ogrzewanie ścienne doskonale pracujące na parametrach wody do 35o C.

Zastosowanie pompy ciepła wraz z ogrzewaniem ściennymi, jako systemowego rozwiązania ogrzewania domu jest najlepszą alternatywą na kryzys energetyczny, rosnące ceny energii, ekologiczne podejście do natury i dbałość o zdrowie i finanse swojej rodziny.